dimecres, 5 de desembre de 2007

Pla únic d'obres i serveis de Catalunya període 2008-2012.

Gràcies a la gestió realitzada pel nostre diputat d’Esquerra al Parlament de Catalunya, Pere Aragonès, s’ha aconseguit pel període 2008-2012 una subvenció mínima garantida del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per la nostra ciutat de 502.436,60 EUR, un increment del 67,48 % respecte al quinquenni anterior.

La dotació del PUOSC, que és de les més altes de la comarca, permetrà al nostre Ajuntament un augment dels ingressos per tal de poder cobrir les necessitats bàsiques dels municipi. Segons el nostre Diputat, Pere Aragonès, aquest augment és “una bona prova de l’aposta d’Esquerra per a un suport clar als municipis”.

El conseller de Governació, Joan Puigcercós, ha volgut fer una clara aposta per millorar les finances municipals d’aquells municipis que, per les seves característiques geogràfiques i població, necessiten més suport del Govern de Catalunya.