dijous, 7 de febrer de 2008

Resposta al Comunicat de Premsa de CiU del 03/02/08

Fa pocs dies la secció local de CiU a Calella en un comunicat de premsa afirmava que el "grup parlamentari d'ERC ha votat recentment en contra de dues esmenes pressupostàries a favor de la ciutat de Calella per valor de 430.000 EUR" (sic).

Davant d'aquest fet, des de la secció local d'Esquerra Calella volem expressar el següent:

-) Deixar palès que les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a finançar les actuacions municipals han de demanar-se a través del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) i altres convocatòries oficials dels diferents Departaments del Govern. En aquest sentit, Esquerra Calella recorda que, pel període 2008-2012, a través del PUOSC s'ha aconseguit una subvenció mínima garantida per la nostra ciutat de 502.436,60 EUR. A més a més, en aquests moments l'Ajuntament ja ha demanat suport econòmic mitjançant el programa FEDER (Unió Europea) i el programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (Diputació de Barcelona) per a realitzar inversions per un import de 670.000 EUR. Esquerra vol remarcar que aquestes subvencions s'han sol·licitat pels canals adequats.

-) Ens sorprèn que la secció local de CiU de Calella acusi a Esquerra d'haver votat en contra unes esmenes que contemplaven unes quantitats de diners per a dues actuacions concretes a la nostra ciutat quan és sabut que aquesta no és la via per aconseguir finançament per a les actuacions i inversions d'aquestes característiques.

-) Les esmenes que esmenta CiU van ser presentades al Parlament el mes de novembre i no recentment com es diu en el comunicat.

Des d'Esquerra entenem, doncs, que CiU pretén desgastar Esquerra introduint notícies equívoques al debat públic i als mitjans de comunicació, tot aprofitant, a més a més, que ens trobem en període preelectoral, a les portes d'unes eleccions espanyoles.

Jaume Puig
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra